"LEMU AJEH KUASA"
(Ilmu adalah Kuasa)
MAKLUMAN
Program ZOOM A untuk pelajar potensi 5A

Friday, January 14, 2000

  Menjadikan SK Suak Padi No.1 
sekolah murid orang asli
di negeri Perak Darul Ridzuan

■ Melahirkan pelajar berilmu.
■ Melahirkan pelajar celik 3M.
■ Menggalakkan budaya membaca.