"LEMU AJEH KUASA"
(Ilmu adalah Kuasa)
MAKLUMAN
Program ZOOM A untuk pelajar potensi 5A