"LEMU AJEH KUASA"
(Ilmu adalah Kuasa)
MAKLUMAN
Program ZOOM A untuk pelajar potensi 5A

Friday, January 14, 2000

Piagam Pelanggan

KAMI WARGA PENDIDIK SEKOLAH INI
BERUSAHA SEDAYA UPAYA UNTUK :

  ■  Melayan dan mematuhi kehendak pelanggan.
  ■  Bertindak secara profesional bagi menjalankan tugas harian.
  ■  Memastikan semua murid mendapat pendidikan sama rata.
  ■  Bersedia menerima teguran dan bersedia untuk bersikap positif.
  ■  Memastikan pencapaian akademik, kokurikulum dan sahsiah murid sentiasa berada di tahap yang baik dan membanggakan.
  ■  Mengutamakan tugas dan tanggungjawab kepada sekolah dari kepentingan peribadi.