"LEMU AJEH KUASA"
(Ilmu adalah Kuasa)
MAKLUMAN
Program ZOOM A untuk pelajar potensi 5A

Friday, January 14, 2000

Takwim 2011Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari
1 Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Cuti Pertengahan Penggal
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Cuti Pertengahan Tahun
03.01.2011
01.02.2011
01.03.2011
12.03.2011
21.03.2011
01.04.2011
01.05.2011
28.05.2011
31.01.2011
28.02.2011
11.03.2011
20.03.2011
31.03.2011
30.04.2011
27.05.2011
12.06.2011
21
20
9
9
9
21
20
16
2 Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Cuti Pertengahan Penggal II
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan
Cuti Akhir Tahun
13.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
27.08.2011
05.09.2011
01.10.2011
01.11.2011
19.11.2011
30.06.2011
31.07.2011
26.08.2011
04.09.2011
30.09.2011
31.10.2011
18.11.2011
01.01.2012
14
21
20
9
20
21
14
44

Jumlah 288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 210
Jumlah Hari Cuti Penggal 78